COVEN AVALON TONGEREN

 
    Home - Ontstaan - Structuur - Onze tempel  
         
       
   
NUMERLOGIE
 
 
Wat is een Coven
Basis oliën
Helende stenen
Kaarsen
Kleuren
Rituele magie
Natuur magie
Geuren
Numerologie
Channeling
Psychometrie
Bloemenseance
Soorten heksen

 

 

Maak het voor uzelf uit: nutigge of overbodige informatie

Waarom zouden we complexe getallen gaan reduceren tot één enkel, hanteerbaar, getal? Wat in de numerologie wordt aangeraden en aangeleerd, maar hier naar mijn mening niet van toepassing is: als ieder getal afzonderlijk wat meer zegt over de aard en de hoedanigheid van een situatie, kunnen we meer inzicht krijgen in de boodschap die de getallen ons willen brengen, door ze juist niet te reduceren toe één enkel getal: hoewel de 9 al de vorige getallen impliceert en de 1 de andere getallen in potentie in zich heeft, blijft er toch een verschil of ge nu harmonie bereikt door beweging in evolutie (657) dan wel kortweg in de voleinding (6+5+7=18=9) terecht komt. Beweging in evolutie geeft te kennen dat er iets gaat gebeuren dat mee helpt aan uw groeiproces (5+7=12=3)
Hoe ge de afzonderlijke getallen met elkaar moet verbinden en hoe ze te interpreteren, hangt af van uw bewustzijnsniveau, van wat u het meest interesseert, waar ge in gedachten fel mee bezig zijt - het hangt af van het individu en zijn situatie. Iemand in de stuitchakra zal heel anders reageren dan iemand in de keelchakra. Ook de gezinssituatie (alleenstaande,studerende, ouder, werkloze,...) is mede bepalend voor de interpretatie. Daarom vind ik persoonlijk elk getal even belangrijk, of ze nu alleen staan, of in een rijtje van vier (of meer).
Elk getal heeft zijn eigen trillingswaarde en daarmee zij eigen specifieke kenmerken. Door toepassing van eenvoudige regels kan het duidelijk worden op welke wijze zij ons leven beïnvloeden.

 

 

 

 

 

Terug 

 

 

 

 

 
Copyright Doucet Pierre