COVEN AVALON TONGEREN

 
    Home - Ontstaan - Structuur - Onze tempel  
         
       
   
NUMERLOGIE
 
 
Wat is een Coven
Basis oliën
Helende stenen
Kaarsen
Kleuren
Rituele magie
Natuur magie
Geuren
Numerologie
Channeling
Psychometrie
Bloemenseance
Soorten heksen

 

 

Basiseigenschappen van de getallen

 

1 - de enkeling

De 1 staat alleen, op zichzelf, en meestal in een vooruitgeschoven positie. Hij is de initiatiefnemer, de schepper, de pionier. Iemand die waarlijk onafhankelijk is, getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid. Hij geeft het tempo aan, is leider en dirigeert. 1 is het getal van de activiteit,de wilskracht, het initiatief, het aansporen, de bezitsdrang, de macht en de inventiviteit. Hij is moedig en gelooft in zichzelf en zij ideeën, hij wenst anders te zijn dan de anderen, wil meester over zijn eigen geest en levensstijl. Hij handelt snel en intelligent. Hij is de baanbreker, en tegen het gezag van anderen komt hij in opstand.
In negatieve zin is het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig, lui, afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Hij kan neigen naar egoïsme, werkt remmend op anderen, is tiranniek, dol op tegenspreken en hij probeert altijd de baas te zijn. Hij loopt over iedereen heen - als de anderen hem laten doen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt is egocentrisme.

Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijker houding en een grotere interesse ten aanzien van zijn medemensen

 

 

 

 

 

 
   

Betekenis van de getallen

1 - 2 - 3 4 - - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 22 - 33

Menu Numerologie

 
Copyright Doucet Pierre