COVEN AVALON TONGEREN

 
    Home - Ontstaan - Structuur - Onze tempel  
         
       
   
SOORTEN HEKSEN
 
 
Wat is een Coven
Basis oliën
Helende stenen
Kaarsen
Kleuren
Rituele magie
Natuur magie
Geuren
Numerologie
Channeling
Psychometrie
Bloemenseance
Soorten heksen

 

 

Alexandrian.
Deze traditie binnen wicca is samen met de Gardenistische de meest toonaangevend binnen de moderne hekserij. De stichter van deze traditie is Alex Sanders (1926 – 1988), die deze vorm van hekserij rond de jaren 60 stichtte. In Vlaanderen en Nederland kent zijn vorm van hekserij een enorme aanhang, om niet te zeggen de meeste aanhang. Alex Sanders zelf was een zeer omstreden heks, vele zouden het omschrijven als mediageil. Zeker in een tijdperk dat wicca liever binnen gesloten deuren werd beoefend. Hij kende heel wat weerstand van Gardneriaanse volgelingen, maar de afgelopen tien jaar zijn deze twee vormen steeds meer naar elkaar toe gegroeid en zijn er heksen die het niet langer nodig vinden een onderscheidt te maken. Sanders vertelde dat hij als zevenjarige door zijn grootmoeder in de keuken was ingewijd. Later zou bewezen worden dat Sanders niet door zijn grootmoeder, maar door Pat kopinski (een Gardneriaanse heks) werd ingewijd. In 1969 bracht Sanders zijn spectaculaire bibliografie uit: “King of the witches”, want zo werd Sanders graag gezien. Zoals ik eerder al zei verschilt Alexandrische hekserij niet er veel van Gardenistische hekserij. Bij Sanders lag de nadruk veeleer op ceremoniële magie, zoals bevoordeeld de kabbala en engelenmagie. Tijdens sabbats wordt de God aangeroepen als Karnayna, terwijl het merendeel van de heksen Cernunnos gebruikt als aanroeping van de gehoornde God. Alexandrijnse coven staan ook bekend veel opener voor het publiek te zijn. Soms laten ze zelf niet-ingewijden toe op een sabbatviering, iets wat ondenkbaar zou zijn in een Gardneriaanse coven. 

Gardneriaans.
In de vijftiger jaren in Engeland gesticht door Gerald Gardner. Deze man was dermate vastbesloten de Oude Religie niet verloren te laten gaan dat hij er mee in de publiciteit trad. Dat deed nogal wat stof opwaaien, maar hij was ervan overtuigd, dat het jonge mensen wat te bieden had en dat de Craft een jonge generatie nodig had om te overleven. Beide stromingen werken met 3 graden in een coven (heksengroep), hoewel de Alexandrians vaak met hogere ceremoniële magie te werk gaan en de Gardnerianen met natuurm

De Britse Traditionele Heks.
Een mengeling van Keltische en Gardenistische geloofsvormen. De bekendste organisatie op dit moment is de International Red Garters. De Britse tradities komen meestal voort uit de Farrarstudies (naar het beroemde heksenechtpaar uit Ierland). Ze zijn heel gestructureerd in hun geloof en trainen zichzelf in paden, die opklimmend steeds moeilijker worden

Keltische Wicca.
Hier wordt een voorbeeld genomen aan het Keltische/Druïde veelgodendom, licht vermengd met Gardenistische rituelen, met grote nadruk op de elementen, de natuur en de voorouders. De aanhangers van deze traditie hebben een veelomvattende kennis over de magische en genezende krachten van stenen, planten. bloemen, bomen en geloven in natuurgeesten zoals elfen, gnomen en feeen.

Volgende

 
Copyright Doucet Pierre